Het orkest

Zoals gebruikelijk in de Barok en het begin van de Klassieke periode, bestaat het orkest uit een relatief klein ensemble. Per project bepalen we naar aanleiding van het repertoire hoeveel strijkers er meedoen en of we op 415 Hz of 440 Hz afstemmen. Door de geringe omvang van het ensemble is er veel ruimte om te werken aan samenspel, zowel binnen het orkest zelf, als tussen koor en orkest. Er is veel aandacht voor de vorming van het ensemble en de specifieke problematiek bij het vocaal instrumentaal musiceren.

De strijkers krijgen tijdens het project uitgebreide scholing en training in strijktechniek. Voor strijkers en blazers zijn belangrijke speerpunten de articulatie en frasering.

Bij het uitvoeren van muziek uit de Barok hebben wij de ambitie om helemaal over te gaan op authentieke instrumenten en de bijbehorende stemming op 415 Hz. Op dit moment vervangen de strijkers bij zo’n programma hun hoogste snaar door een darmsnaar en spelen zij met barokstokken. De blazers bespelen authentieke instrumenten (bijvoorbeeld traverso).

Bij programma’s uit het begin van de Klassieke periode (denk aan Mozart of Haydn) spelen we op 440 Hz en op moderne instrumenten.