Het koor

Bij de vocale muziek uit de Barok staat de tekst voorop. Tekstbesef is van groot belang om de muziek historisch juist uit te kunnen voeren. Immers, in de tijd van Bach was elke luisteraar zeer bijbelvast, en zich terdege bewust van het effect dat een componist oproept bij een bepaald onderwerp. Zelfs bij het uitvoeren van alleen het Kyrie uit de Hohe Messe kan elke ‘Kyrië Eleison’ -frase zijn eigen idee en kleur krijgen.

Door het samenstellen van een koor met maximaal 10 zangers per stemgroep, kunnen we werken aan verstaanbaarheid en klankkleur binnen de stemgroep, om zo een transparant koor te vormen. Daarbij is er tijd en aandacht voor coaching van individuele stemmen. Op de repetities in kwartetvorm zingen is daarbij een hulpmiddel. Door deze werkwijze die spannend en uitdagend is, leert een ieder zijn eigen vocale mogelijkheden kennen en in te zetten.