Koor en orkest

Collegium Musicum Traiectum is een projectensemble voor jongvolwassen amateurmusici die een interesse hebben in het uitvoeren van vocaal-instrumentaal repertoire. Het gezelschap is bedoeld voor onlangs afgestudeerden en jong werkenden die hun studentenmuziekgezelschap hebben moeten verlaten en toe zijn aan een nieuwe uitdaging op muzikaal gebied.

Omdat de repetitieperiode kort en het repertoire uitdagend is, studeren de leden voorafgaand aan de repetities zelfstandig de partij in.

Oude stemming
Sinds onze oprichting in 2015 stellen wij ons ten doel werken uit de Barok en het begin van de Klassieke periode op authentieke wijze en zo hoog mogelijk niveau uit te voeren. Daarbij hebben wij de ambitie om helemaal over te gaan op authentieke instrumenten en de bijbehorende stemming op 415 Hz. Kijk voor een indruk van onze vorderingen naar de opnames van eerdere projecten.

Koor
Bij de vocale muziek uit de Barok staat de tekst voorop. Tekstbesef is van groot belang om de muziek historisch juist uit te kunnen voeren. In de tijd van Bach was elke luisteraar immers zeer Bijbelvast en zich terdege bewust van het effect dat een componist oproept bij een bepaald onderwerp. Zelfs bij het uitvoeren van alleen het Kyrie uit de Hohe Messe kan elke ‘Kyrië Eleison’-frase zijn eigen idee en kleur krijgen.

Door het samenstellen van een koor met maximaal 10 zangers per stemgroep kunnen we werken aan verstaanbaarheid en klankkleur binnen de stemgroep, om zo een transparant koor te vormen. Daarbij is er tijd en aandacht voor coaching van individuele stemmen. Op de repetities in kwartetvorm zingen is daarbij een hulpmiddel. Door deze werkwijze die spannend en uitdagend is, leert een ieder zijn eigen vocale mogelijkheden kennen en in te zetten.

Orkest
Zoals gebruikelijk is in de Barok en het begin van de Klassieke periode, bestaat het orkest uit een relatief klein ensemble. Per project bepalen we naar aanleiding van het repertoire hoeveel strijkers er meedoen en of we op 415 Hz of 440 Hz afstemmen. Door de geringe omvang van het ensemble is er veel ruimte om te werken aan samenspel, zowel binnen het orkest zelf, als tussen koor en orkest. Er is veel aandacht voor de vorming van het ensemble en de specifieke problematiek bij het vocaal instrumentaal musiceren.

De strijkers krijgen tijdens het project uitgebreide scholing en training in strijktechniek. Voor strijkers en blazers zijn belangrijke speerpunten de articulatie en frasering.

Bij het uitvoeren van muziek uit de Barok hebben wij de ambitie om helemaal over te gaan op authentieke instrumenten en de bijbehorende stemming op 415 Hz. Op dit moment vervangen de strijkers bij zo’n programma hun hoogste snaar door een darmsnaar en spelen zij met barokstokken. De blazers bespelen authentieke instrumenten (bijvoorbeeld traverso).

Bij programma’s uit het begin van de Klassieke periode (denk aan Mozart of Haydn) spelen we op 440 Hz en op moderne instrumenten.