Bestuur

Het bestuur van Collegium Musicum Traiectum bestaat uit:

Voorzitter (voorzitter@cmtraiectum.nl)
Yourai Mol

Secretaris (secretaris@cmtraiectum.nl)
Renée Vroegop

Penningmeester (penningmeester@cmtraiectum.nl)
Hilje Doekes

Acquisiteur (acquisitie@cmtraiectum.nl)
Kim van Andel – Klasens

Orkestcoördinator (orkest@cmtraiectum.nl)
Petruschka Schaafsma

Koorcoördinator (koor@cmtraiectum.nl)
Hidde Bosch

Logistiek coördinator (logistiek@cmtraiectum.nl)
Jolien Barto

Coördinator PR en commissies (commissies@cmtraiectum.nl)
Hannah van Delden

Het bestuur is ook te bereiken via info@cmtraiectum.nl.